Два електромобила получи Общината

Ключовете на две коли на бъдещето, движещи се с електричество, получи на 16 декември кметът Владимир Георгиев въз основа на спечелена от Общината обществена поръчка. Общата стойност на автомобилите – лека кола „Рено Зое” и пикап-ван „Рено Канго”, е 100 хил. лв. /фирмата „Рено” е лидер в производството и продажбата на електромобили/. Двете коли ще се ползват за нуждите на общинската администрация и Домашния социален патронаж.
Целта на пилотния проект е да бъде даден пример на обществото за използване на превозни средства, които не замърсяват околната среда. Станцията за зареждане на автомобилите ще бъде монтирана на самата сграда на Общината откъм паркинга. Запознати споделиха, че колите се зареждат за един час, изразходват 15-16 киловатчаса на 100 км и спестяват около 7 тона вредни емисии годишно. Освен това се очаква през първите пет години сервизните разходи да бъдат съвсем минимални.
Самоков е вторият град в страната, след Пловдив, който успешно приключва подобен проект. Самият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд, като Общината е получила субсидия от общо 40 хил. лв. за двата електромобила.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*