Новини, Шарен свят

Две години безплатно ще санират панелки

Снимка: http://building.gdxbg.com/

Чрез национална програма се предвижда предоставянето на 100 % безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищните блокове. С предимство ще се ползват панелките и сградите с бетоново повдигащи се конструкции и едроплощен кофраж.
Необходимо е самите блокове да са с най-малко 36 апартамента. Кандидатстването ще бъде от името на целите сгради, а не на отделни входове. През първите две години процедурата е безплатна.
След решение на домсъвета се регистрира сдружение на собствениците. Кандидатства се по проекта пред Общината, като минимум 67 % /две трети/ от собствениците трябва да са съгласни. Общината приема документите, оценява ги и ги одобрява или отхвърля. При одобрение се сключва споразумение между Общината, сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата /областният управител/.
След това Общината избира изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки. Във връзка с това се извършва техническо /конструктивно/ обследване и се изготвя технически паспорт; прави се обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и се изготвя доклад за необходимите енергоспестяващи мерки по сградата. След това се проектират и изпълняват самите строително-монтажни работи. Задължение на Общината са и строителният и авторският надзор.
Цялостното изпълнение на проекта включва топлоизолация на сградата и подмяна на дограма /прозорци, врати и др./, обновяване на общите части /покрив, фасада, стълбищна клетка и пр./, ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части, изграждане на соларни панели, ремонт на електроинсталацията в общите части, мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.
Програмата не включва закупуване на нови радиатори и нови асансьори, нито вътрешно обзавеждане и оборудване.
След изтичане на първите две години програмата за обновяване ще продължи и за тухлени сгради, но тогава вече ще се изисква съфинансиране от страна на собствениците.
Във връзка с изпълнението на програмата и кандидатстването по нея Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече е издало специална брошура, която може да бъде намерена и на сайта на ведомството.
До края на януари ще бъдат публикувани и допълнителни указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци на документи за кандидатстване по програмата пред Общината.

Leave a Reply