Новини, Образование

Две училища ще изграждат модерни образователни центрове

ПГ „Константин Фотинов” и ОУ „Митрополит Авксентой Велешки” са одобрени за финансиране по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.
Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по 4 направления – наука, технология, инженерство и математика, като се прилага интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават 4-те дисциплини като отделни предмети, системата ги интегрира с оглед на реалното приложение на науката в практиката.
Проектът на ПГ „К. Фотинов“ е на стойност 250 хил лв. Предвижда се изграждането на Център за технология в креативната индустрия и мултимедиен творчески център. Ще се интегрират знания от различни природни и хуманитарни науки, като целта е да се решават конкретни задачи. Планира се и издаването на пътеводител под надслов „Природа и здраве, култура и туризъм в Самоков и района“.
В бъдещия STEM център на ОУ „Митр. Авкс. Велешки“ ще бъдат обособени няколко зони – творчески кът за работа по креативни технологии, виртуална лаборатория, за експерименти, както и за социални контакти, отдих и почивка за ученици и учители. Общата стойност на проекта е 230 000 лв., от които 10 % /23 хил. лв./ са собствено участие.
С министерско постановление от 14 август са одобрени за финансиране учебни заведения от 74 общини. По размера на финансиране Самоков е в първата десетка.

Leave a Reply