Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

Две фирми искат да доставят обзавеждане за хотела

Софийските фирми “Топкомерсгруп” и “Арстрейд” се съревновават в обществената поръчка за обзавеждане и дооборудване на общинския хотел “Арена”, стана ясно по време на процедурата на 10 юли.
По интернет е получена още една оферта, но това е станало след поставения срок и затова тя няма да бъде разглеждана, уточниха от комисията с председател зам.-кмета Радослав Стойчев, която ще разгледа, оцени и класира подадените оферти.
Хотелът трябва да се обзаведе и оборудва така, че да отговори на изискванията на Закона за туризма за категория 3 звезди.
След като разгледа документацията, комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите оферти и конкретния избор на доставчик.

Leave a Reply