Новини, Шарен свят

Две фирми кандидатстват за корекцията на коритото на Боклуджа

От четирите фирми, подали документи за участие в обществената поръчка за корекция на коритото на р. Боклуджа, само две – консорциум “Бекастрой 2012” АД и “Главболгарстрой” АД, бяха допуснати до втория етап – отваряне на ценовите оферти.
Офертите бяха отворени навръх 9 май в присъствието на представители на фирмите. Ценовото предложение на „Главболгарстрой” е за 799 832,68 лв., а на „Бекастрой 2012” – за 782 528,64 лв. И двете предложения са без ДДС.
В най-скоро време общинската комисия трябва да одобри една от двете фирми за изпълнител на поръчката. Председател на комисията е инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината.
Всички участници ще получат писмено уведомление за резултатите от процедурата. Неодобрените фирми ще бъдат запознати и с причините, поради които не са приети техните предложения.
Както вече “Приятел” нееднократно писа, проектът включва корекция на реката в продължение на около километър /962 м/ – от моста на ул. „Христо Максимов” до вливането на Боклуджа във водостока при околовръстния път. Предвижда се да се следва съществуващото корито. Стойността на проекта възлиза на 1 047 331 лв.
С изпълнението на проекта ще се подобри градската среда в Първи и Седми квартал и ще се предотврати опасността от наводнения на площ от около 30 дка.

Емилия Станоева

1 Comment

  1. Бойко

    Не “Две фирми кандидатстват”, а “Две фирми бяха допуснати”.

Leave a Reply