Други, Новини, Образование, Спорт, Шарен свят

Дворовете на ПГ „Константин Фотинов” и ОУ „Христо Максимов” ще се обновят

Нов съвременен облик в скоро време ще придобият дворовете на ПГ „Константин Фотинов” и ОУ „Христо Максимов”. Предвидената реконструкция възлиза на 400 хил. лв.
На 19 декември се състоя разширено заседание на експертния съвет за обсъждане на проекта, изготвен от спечелилата обществената поръчка фирма – „Цветни системи” ЕООД. Стана ясно, че и в двата двора ще бъдат изградени по едно игрище за футбол и едно комбинирано за волейбол и баскетбол със съответната маркировка, като настилката ще отговаря на изискванията за безопасност. Ще се изградят и спортни площадки с фитнес уреди и маси за тенис, ще се оформят алеи и зелени площи и ще се монтират пейки за отдих. Ще се обсъди възможността за изграждане на лекоатлетически писти. Ще се поставят и текстилни мрежи на игрищата, за да не може топката да излиза на улицата.
В разискванията участваха и зам.-кметът Васил Сайменов, директорите и учителите по физическо възпитание на двете училища.

Leave a Reply