Новини, Шарен свят

Дворът на Социалния център ще се обнови

В близките месеци дворът на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания ще придобие съвсем друг и много приятен вид. Започва изпълнението на проект „Сензорна градина”. Договор за тази цел подписаха на 19 юни кметът Владимир Георгиев и
представител на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/.
Стойността на проекта е 11 500 лв. Предвижда се да се обособят зони за отдих и за игра на децата, да се монтират беседка и табла. Преди това ще се отстрани разрушеният асфалт в района и ще се насипе пръст. Ще бъдат засадени и специфични растения – лимонова трева, лавандула и други, които отблъскват насекомите и вредителите.
Ремонтната дейност ще извърши фирма „Бекастрой”. Срокът за осъществяване на проекта е 7 месеца.

Leave a Reply