Новини, Шарен свят

ДДС декларации и дневници само със символи на кирилица от март

Справките декларации и дневниците, които регистрираните по ДДС компании подават в НАП всеки месец, трябва да са попълнени със символи на кирилица съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително.
Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март. Февруарските ДДС декларации и дневници ще се подават до 14 март 2012 г. по стария начин – без контрол на символите. Мартенските ДДС документи, чийто срок е до 14 април обаче, ще се подават по новия начин, като компютърната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, които не са попълнени в съответствие с кодовата таблица.
НАП ще информира персонално всяко регистрирано по ДДС лице, както и разработчиците на счетоводен софтуер в страната за промяната. До края на март приходната агенция пуска на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС и VIES документи под Windows, който ще следи автоматично и за символите в текстовите полета.
Допълнителна информация за новите изисквания може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.

Leave a Reply