Новини, Шарен свят

Девет фирми участват в конкурса за крайречната зона

Общо 9 фирми – „ЗС СОТ ЕСО ЕС”, „Вилмат”, „Диджитех-Телетек”, „Сектрон”, „МСУ – България”, „Мега ЕЛ”, „Контракс”, „Анди БЕ” и „Самел-90”, са подали заявки за участие в обществената поръчка във връзка с осъществяването на проекта за крайречната зона в централната част на града ни.
Комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция „Териториално и селищно устройство и европейски програми” в Общината, разгледа представените документи и допусна всички участници до следващия етап, когато ще се разглеждат по същество постъпилите оферти. Главно значение ще имат предложената цена и съответните технически възможности на фирмите.
Поръчката е за две обособени позиции – „Доставка и монтаж на парково осветление“ и „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение“.
Предстои да се изготви протокол за класирането.

Leave a Reply