Дезинфекцират банкоматите и пространствата около блоковете

Кметът Владимир Георгиев издаде заповед, с която нареди на собствениците на банкомати и вендинг автомати стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните машини. На всички банкомати и вендинг автомати е задължително да се поставят информационни материали за клиентите, както и табели, указващи спазване на дистанция от минимум 1,5-2 метра.
Собствениците на вендинг автомати за топли и студени напитки и други стоки, разположени на открито и закрито, трябва да работят при стриктно спазване на всички необходими мерки за дезинфекция както при зареждането им, така и при използването от потребителите.
Заповедта е в сила до отмяната на извънредното положение. Междувременно извънредното положение бе удължено с още един месец –  до 13 май.
От началото на седмицата започна и дезинфекция на пространствата около жилищните блокове в града ни.
Както е известно, наскоро кметът Владимир Георгиев изпрати уведомление до етажната собственост на всички блокове с призив живеещите в съответния блок да почистят и да дезинфекцират входовете си. За да насърчи и мотивира хората, живеещи в многофамилни сгради, Георгиев обеща, че Общината ще дезинфекцира пространствата около всеки блок, живеещите в който извършат дезинфекция на входовете си.
От пресслужбата на общинската администрация информираха, че до 7 април заявления за дезинфекция на междублокови пространства са подали живеещите в пет блока в кв. „Самоково” – 21, 33, 35, 37 и 38, от бл. 1 в кв. „Възраждане” и живеещите в един от блоковете в централната част на града ни. Дезинфекцията на междублоковите пространства ще се извършва периодично, в зависимост от готовността на отделните блокове.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*