Новини, Политика

„Действай, съдействай, въздействай” чрез евроизборите

Веска Тодорова. Снимка: архив

В Информационното бюро на Европейския парламент на 20 март се състоя семинар по повод изборите за Европейски парламент, които ще се проведат на 25 май. От Самоков в семинара участва гл. експерт „Връзки с обществеността” в Общината Веска Тодорова.
Целта на обучението бе да се улесни запознаването на гражданите със значението и функциите на Европейския парламент и с ролята на евродепутатите. На участниците в обучението бяха раздадени материали, както и интернет сайтове, които да бъдат популяризирани.
Европейският парламент вече е започнал информационна кампания под надслов „Действай, съдействай, въздействай“. Стремежът е да се привлече вниманието на гражданите към факта, че в техни ръце е властта да определят бъдещето на Европа, като гласуват на изборите.
Семинарът бе организиран в партньорство с Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. След обучението се състоя и годишното Общо събрание на асоциацията, чийто председател този мандат е представителят на Община Самоков В. Тодорова. На форума бяха разгледани отчетите на Управителния и Консултативния съвет и бяха приети насоки за по-нататъшно развитие на организацията.

Leave a Reply