Новини, Шарен свят

Декларации за туристически данък се подават до 30 януари

30 януари е крайният срок за подаване на декларации за облагане с туристически данък за 2011 г. Декларации са длъжни да подават собствениците на всеки туристически обект, дори и да не са упражнявали дейност през миналата година.
Облагането на бранша с подобен налог бе въведено от 2011 г. Данъкът замести известната по-преди туристическа такса. За разлика от таксата, която се плащаше в зависимост от декларирания брой на туристите и нощувките им, данъкът се начислява „твърдо“ върху 30-процентна заетост на легловата база на съответния хотел.
По закон размерът на самия данък се определя от общините. В Самоковска община стопаните заплащат дневно на легло в града 50 стотинки, в селата – 40, а в Боровец – 70 ст. Изключение правят 5-звездните хотели, където данъкът е 1 лв. на легло.
Справките показват, че в общината много малко са обектите, в които легловата база се използва средно над 30 %. Заради това собствениците на много хотели са се отказали дори от категоризацията им.
В същото време от областното подразделение на НАП напомниха, че когато размерът на дължимия данък за 2011 г. е по-малък от 30 % от данъка, определен при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на съответната община най-късно до 1 март 2012 г., независимо дали обектът се използва.

Leave a Reply