Новини, Шарен свят

Декларация за патентен данък се подава до 31 януари

Гражданите, които извършват дейности, посочени в приложение към Закона за местните данъци и такси и подлежат на облагане с патентен данък, трябва да подадат данъчна декларация по образец до 31 януари. В документа се посочват обстоятелствата, свързани с определянето на патентния данък.
Декларацията се подава в Общината.
Дължимият патентен данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто – до 30 април, за третото – до 31 юли и за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Leave a Reply