Новини, Шарен свят

Декларираме ниви до края на юли

Държавата ще разпредели служебно терените, ако собствениците не изпратят декларация

До края на юли собствениците на земи, които не са дадени под наем, трябва да декларират как ще ги стопанисват през следващата стопанска година – като ги дадат под аренда или пък сами ги обработват.
За целта трябва да се подаде декларация в Общинската служба по земеделие. Документът може да се занесе лично или пък да се пусне на електронната поща на земеделската служба.
Форматът е качен на сайта на аграрното ведомство, но при необходимост хората може да се обръщат и към служителите от общинската служба “Земеделие”. Подадената от един съсобственик декларация е валидна и за останалите.
Декларирането на земеделските земи няма да накърни по никакъв начин правото на собственост върху тези земи, а хората няма да загубят нивите си, казаха от земеделското министерство.
По този начин ще се пресекат случаите на незаконно изораване на ниви от недобросъвестни арендатори, възползвали се от факта, че собствениците или техните наследници не живеят в землището и не могат да управляват имотите си. „Белите петна” в общинските землища, които не се обработват, може да се предоставят срещу определена рента.
Държавата ще разпредели служебно терените, ако собствениците не изпратят декларацията. Това ще стане на основата на споразумение между арендаторите от региона. Всеки ползвател ще се настанява в масивите, в които преобладават имотите, ползвани от него легитимно, а “белите петна” се разпределят пропорционално.
При служебното разпределение да се започва от най-дребните ползватели, препоръчват от аграрното ведомство. След като приключи процесът на регистрация, ще има яснота каква част от нивите се обработват в дадено землище и каква част остават нестопанисвани.
Експерти поясниха, че собствениците на земи ще спечелят от тази процедура, защото всеки ползвател е длъжен по закон да плаща за имота, който обработва. Заделяната сума трябва да е равна на средната рента за района. Парите ще се внасят в извънбюджетна сметка на Общината и в рамките на три години всеки собственик може да отиде и да си получи парите. За целта обаче е нужно да има заповед на директора на Областната дирекция „Земеделие”.
Непотърсените пари отиват направо в бюджета на Общината. Неизрядните арендатори, които не са внесли рента за ползваните ниви, ще загубят правото си да работят и да участват в споразумения за следващата стопанска година, гласи още законът.

Leave a Reply