Крими, Новини, Политика

Денонощни телефони за нарушения в изборния процес

В МВР е открита денонощна линия за приемане на сигнали от граждани, свързани с нарушения на изборния процес. На тел. 982-22-32, факс 982-56-46 и e-mail: izbor@mvr.bg се приемат сигнали, съотносими към дейността на МВР.
Подадените информации се записват.
Подобни сигнали се приемат и в Областната дирекция на МВР – София на откритата телефонна линия 02/873-99-45, както и на e-mail: odmvr-sofia@mvr.bg

Leave a Reply