Новини, Шарен свят

Депото и ВиК в Боровец са най-големите обекти през 2015-а

Така ще изглежда бъдещата крайречна зона в Самоков

Изграждането на новото регионално депо за отпадъци край Самоков и реконструкцията и доизграждането на водопроводната и канализационната мрежа на Боровец са основните обекти в общината, по които ще се работи през 2015 г., показват плановете на Общината за следващата година.
По Оперативна програма „Околна среда” за строителството на депото ще се изразходват 9 млн. лв. На около 6 млн. лв. пък възлизат средствата за новите ВиК съоръжения в курорта, като в случая също става дума за европейски пари. С европари – 500 хил. лв., ще бъде изградена и противопожарна кула край Райово.
Ще започне благоустрояването на крайречната зона в рамките на централната част на града, като за тази цел по проект са отделени 1.5 млн. лв. С 200 хил. лв. пък ще започне изграждането на новия пазар в кв. „Самоково”.
Със собствени средства Общината ще извърши ВиК работи в Бели Искър и Алино. Предвиждат се финанси и за изграждане на пречиствателно съоръжение в Клисура. 260 хил. лв. ще бъдат вложени за ремонти на второкласни и третокласни пътища. Ще се ремонтират и тротоари в Самоков и Боровец.
Планира се още да бъдат модернизирани спортни и детски площадки в кв. “Самоково” и в детските градини „Зорница“, „Детелина“, „Пролет” и филиала на „Звънче“ във „Възраждане“ /бившата детска градина „Осми март”/. Някои училища и детски градини ще бъдат снабдени с компютри.
Туристическата градина и Ридо ще придобият нов облик. С 60 хил. лв. в Туристическата градина ще се изгради въжен парк, ще се доставят и монтират фитнес уреди на открито, както и тенис маси. На Ридо пък ще бъдат оформени еко пътека и пътека на здравето.
Общо около 20 млн. лв. са планирани в общинския проектобюджет за следващата година за строителство, ремонти и за т. нар. нематериални активи в града и района.
Разбира се, в цялостния списък на обектите са възможни и промени, уточниха от местната администрация. Предстои списъкът окончателно да бъде обсъден и одобрен при гласуването на бюджета на общината за 2015 г.

Leave a Reply