Новини, Политика

Депото и новата детска градина – приоритети в проектобюджета

Като приоритетни области в проектобюджета на Общината за тази година са посочени етапи от новото депо за битови отпадъци и завършването на детската градина и социалния център в НУ „Д-р Петър Берон”.
Проектът за бюджета ще се обсъжда в петък, на 22 февруари, на втората за годината сесия на местния парламент.
В раработката сред основните цели са още осигуряването на средства за образованието и социалните грижи, както и за съфинансиране на проектите, изпълнявани по договори по оперативните програми.
Проектобюджетът предвижда в общинската хазна да постъпят през годината приходи в размер на 25,8 млн. лв. Част от тази сума – 10,2 млн. лв., ще дойдат чрез общата субсидия от централния бюджет. Планират се 9,8 млн. лв. собствени бюджетни приходи. Общината разполага и с преходен остатък от м. г. от около 2,6 млн. лв., с 3 млн. в депозитна сметка и др.
Към 9,5 млн. лв. от разходите са предвидени за образование.
Данни за предвижданите за строителство и ремонт обекти ще публикуваме в един от следващите броеве.

Leave a Reply