Новини, Шарен свят

Депото ще се изгражда по европейски изисквания

Снимка: www.stanilov.bg

Както вече стана известно, Върховният административен съд се произнесе в полза на Общината по въпроса за изграждане на ново депо за отпадъци. Новото депо ще бъде в близост до досегашното сметище и в него ще се събира и преработва боклукът на 4-те съседни общини – Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня.
Инициативен граждански комитет се бореше през последните няколко години срещу избора на мястото с аргумента, че е близо до Драгушиново и Самоков и има опасност от замърсяване на въздуха в района и на водите на р. Искър. Комитетът организира протестни събрания и митинги и заведе съдебно дело, спечелено сега от Общината. Според експерти няма опасност от замърсяване, тъй като новото депо ще се изгражда съобразно съвременните европейски изисквания.
Междувременно „Геотехмин” ООД спечели обявения търг за строител на депото. Подизпълнители ще бъдат фирмите „Бекастрой” и „Геострой”. В тръжната комисия тогава участваха освен представители на Общината и специалисти от Министерството на околната среда и водите и от Оперативна програма „Околна среда”.
Предвижда се по време на първия етап от строителството на депото да бъде извършена дейност на стойност 5.6 млн. лв. с ДДС.
Ще бъдат изградени пропускателен пункт, приемна зона, везна, център за рециклиране със зони за разтоварване и за складиране, както и административна сграда. Обектът ще бъде водоснабден и канализиран, ще се прокара път. Във връзка с електрификацията се планира построяването на трафопост.
Едновременно с това ще бъдат разработени и проекти за закриване и рекултивация на досегашното сметище.

Leave a Reply