Новини, Шарен свят

Дервена и Шипочанския баир ще създават проблеми през зимата

Подготовката за тежкия зимен сезон в общината бе обсъдена на работна среща в Самоков на 22 октомври с участието на кмета Владимир Георгиев и на кметовете и кметските наместници на села в общината.
Представители на фирма „Бекастрой”, „МБАЛ-Самоков” ЕООД, Районното управление на полицията и други ведомства, имащи ангажименти по проблема, докладваха за готовността си да посрещнат зимата.
Задачата е да се създаде организация за своевременно почистване на снега, опесъчаване на пътищата и поддръжка на техническите съоръжения и системи през предстоящия суров сезон. Като рискови бяха оценени два участъка в района – проходът Дервена край Клисура и Шипочанския баир. Изтъкнато бе, че няма подходяща техника, с която да се теглят повредили се тежки товарни автомобили /ТИР-ове/. Проблем са и оформилите се няколко свлачища по пътя Боровец – Радуил.
Представителите на фирмите, които ще почистват снега, декларираха, че разполагат с достатъчно количество материали и техника. И от други ведомства бе заявена готовност за посрещане на зимата. Доколкото това е така, ще се провери скоро, тъй като тези дни времето се влошава.

Leave a Reply