Детска площадка и кът за отдих направиха в Широки дол

Проект за благоустрояване и изграждане на кът за отдих бе реализиран в с. Широки дол. Работата е свършена чрез външно финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството.
В старата част на селото е изградена детска площадка с пейки и беседка. Околното пространство е благоустроено и озеленено. Проектът е на стойност малко под 10 хил. лв.
Широки дол е третото по големина от общо 24 села в общината и в него живеят и доста млади семейства с деца.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*