Новини, Шарен свят

Детски кът и обновен парк в Ярлово

В Ярлово – едно от малкото села в общината, в което има училище, наскоро бе изградена детска площадка. Тя е до учебното заведение.
Обновен бе и паркът в съседство с чешма и нова беседка. Монтирани бяха и пейки.
Извършен е цялостен – вътрешен и външен – ремонт на сградата на кметството, какъвто не е правен през последните 30 години.
Почистени са нерегламентираните сметища и канавките. Сметта се събира редовно, по график, изразиха задоволство местни жители.
Сега предстои да се възстанови улицата за кв. Ридо”. Ще се ремонтира и шосето до съседното село Ковачевци.
„Добра е съвместната ни работа с ръководството на общината в Самоков. Надявам се, че и предстоящите задачи ще бъдат свършени така, както е запланувано – през тази година”, сподели за „Приятел” дългогодишният кмет на селото Васил Миленов.

Leave a Reply