Новини, Образование

Децата от Центъра за настаняване ще се обучават дистанционно

Община Самоков е спечелила проект за закупуване на лаптопи за осигуряване на дистанционно обучение на децата от Центъра за настаняване от семеен тип. Стойността на проекта е 5500 лв. Ще бъдат закупени 11 модерни преносими компютри.
При обявеното извънредно положение, извънредна епидемична обстановка и въведеното електронно обучение настанените в Центъра млади хора изпаднаха в трудна ситуация поради липса на достатъчно устройства за онлайн обучение. Сега вече те ще разполагат с необходимата техника за целодневна организация на учебния ден в началния курс и прогимназията. Чрез лаптопите ще се създаде възможност за провеждане на виртуални турове и видеоуроци и за подобряване на уменията на децата за работа в електронна среда, в атрактивно обзаведени помещения. Това ще стимулира и по-нататъшното развитие на самите ученици.

Leave a Reply