Новини, Шарен свят

Деца има вече в Центъра за настаняване

От 27 ноември в Центъра за настаняване от семеен тип /в двора на бившето училище „Никола Драмалиев”/ вече са настанени 12 деца и младежи на възраст от 10 до 17 години, ученици от 4 до 9 клас – 8 момичета и 4 момчета. Те ще се учат в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и в СОУ „Отец Паисий”.
Самият център бе открит още на 30 септември, но настаняването на децата стана едва сега, след около два месеца, по независещи от Общината причини. Едва сега самите деца са освободени от дома в елинпелинското село Доганово, за да бъдат настанени тук. И докато в началото – през минали години, местната власт бе критикувана, че не е решила да се изгради такъв център, сега се бе получил парадокс – сградата е готова, а с месеци не бяха изпращани в нея очакваните млади хора. Много време, усилия и нерви е струвало настаняването на децата тук на Ралица Герасимова, главен експерт в Общината, както и на персонала в центъра, който своевременно, още с построяването му, е назначен.
За децата сега тук ще се грижат 10 души персонал – директорката Иванка Соколова, 6 възпитатели, социален работник, медицинска сестра и хигиенист.
Самите деца са във възторг от предлаганите условия в новопостроената сграда. Но имат нови проблеми. Част от учениците нямат учебници и необходимите учебни пособия, а също зимни дрехи и обувки.
Учебници са осигурени само за учениците от 4 до 7 клас, без учебни помагала са трима осмокласници и един деветокласник. Може би сред съучениците им ще се намерят необходимите учебници и те ще им ги предоставят, за да могат да се готвят новите ученици пълноценно за учебните занятия. Самите те пък се надяват, че ще намерят и добри приятели в нашите училища. С помощта и съдействието на служителите от центъра децата ще трябва да се приспособяват и към начина на живот в по-малък колектив.

Евгения Попова

Leave a Reply