Новини, Образование

Деца се учат на безопасно движение

НУ "Д-р Петър Берон"

“Да бъдем отговорни към собственото си поведение на пътя и към това на другите в движението” – под този надслов учениците от клуб “Моите права” с ръководител М. Славкова при НУ “Д-р Петър Берон” проведоха финалната си представителна изява във връзка с приключването на проект “УСПЕХ”. Участниците показаха наученото и проявиха съобразителност и прецизност при изпълнение на задачите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Leave a Reply