Новини, Статии, коментари, Читателски

Дискриминация…

Мнение

Защо ли в предизборни кампании кандидат-кметове, кандидати за общински съветници предпочитат да се срещат с електората в удобно за него време – вероятно с цел да го омайват по-резултатно, а когато през мандата се налага да чуят мнението му, вземат всички мерки да допускат до слуховия си апарат колкото се може по-малко, а по възможност и никакви сигнали от тези, на които са призвани да служат.
В желанието си да издокара в известна степен дейността си като максимално прозрачна и вземането на важни решения след задължително обсъждане в режим на диалог със суверена на местната власт – гражданите, общинската администрация набързо организира и претенциозно нарече обществено едно обсъждане на поредния проект за изграждане на крайречна зона с атракциони на десния бряг на р. Искър от ул. „Македония” до магазина на „Била” и финансирането на това начинание със средства от банков кредит в размер на 1.5-2 млн. лв.
Поучили се от горчивия опит при обсъждането на проекта за депото за отпадъци и доклада за оценката на въздействието му върху околната среда, проведени в Драгушиново и Самоков в извънработно време /в които се включиха и изразиха активна позиция над 150 граждани/, хитрите наши управници, за да избегнат неудобни въпроси по този проект от електорални единици с виждания и компетенции по него, определиха обсъждането да започне в 15 ч. на съответната дата /20 февруари/.
Не може да се отрече на хората от върха на общинската структура способността да манипулират общественото мнение, да прокарват и утвърждават решения, които е повече от ясно, че не са в интерес на общината, но пък добре обслужват корпоративни и други интереси. По това време на деня /15 ч./ може да се очаква, че в събитието ще вземат участие пенсионери, част от учениците, живеещи в Дома за стари хора и безработни. За да се гарантира клоняща към единодушие подкрепа на предложения проект залата се насища с общински служители, на които работодател е представящият този проект – г-н кметът. В залата не липсват и общински съветници, които, както личи от изказванията им, ще лобират за прокарването на проекта.
В работен ден и в такъв час е твърдо гарантирано отсъствието на хората на труда, които са най-наясно със ставащото около нас поради това, че ежедневно врат и кипят в проблемите на икономиката, работят по проекти, решават правни казуси, банкират, създават блага, услуги и т. н.
…Те да си знаят мястото – да си плащат данъците и да не се бутат много-много в общинските дела, че току-виж започнали да доказват с факти несъстоятелността на проекта, опасността от него за финансовото здраве на Общината въобще и особено с кредитен финансов ресурс, да се сетят, че проектът се раздвижва отново след 2011 г., защото наближават избори и е добре да се осигури обект на заинтересован и известен изпълнител, който да се отблагодари с предизборно наливане в партийни каси…
Резултатът е налице: изказали кратки становища – двама граждани-пенсионери от общо присъстващи 4-5 граждани, подкрепа на проекта от трима общински съветника /двама ротарианци и един от ГЕРБ/, които явно ще лобират за положително решение на 20 март.
В протокола може да се добави още някое несъществуващо изказване за по-голяма автентичност и да се отчете едно легитимно протекло „обществено” обсъждане на проекта за повече от милион лева – традиционно за Общината съмнително висока стойност за описаната в проекта придобивка, която би имала и доста скъпа поддръжка. Остава не трудната задача да се мотивира Общинският съвет с подходящи аргументи за единодушно „за”, да се избере банка-кредитор и да се даде ход на изпълнението на силно желаното от елита и напълно ненужно за гражданството скъпо, а и грозничко, простовато и зле вписващо се проектче. Г-н кмете, г-жи и г-да общински служители, които сте съпричастни към организацията на това обсъждане, вие ли измислихте тази дискриминационна хватка или някой заинтересован ви я подсказа?

Бойчо Стамболийски
Б. Р. Поместваме мнението с известни съкращения.

Leave a Reply