Здраве, Новини

Дневен център за млади хора с увреждания

Очаква се до края на септември да започне работа Дневен център за деца и младежи с увреждания. В центъра ще могат да бъдат настанявани почасово или целодневно млади хора на възраст от 3 до 35 години. За тази цел ще се ползва северното крило на Центъра за социална рехабилитация и интеграция /сградата на бившето училище „Отец Паисий“ зад ПГ „Константин Фотинов“/.
Ръководител на центъра ще бъде Александра Атанасова, която е логопед, но и специалист по предучилищна педагогика. Тук ще работят логопед, педагог, трудотерапевт, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. Самият център ще разполага с дневна, столова и спалня. За посетителите ще се осигурява и храна.

Leave a Reply