Новини, Политика

Днес – предсрочни парламентарни избори

Днес се провеждат предсрочните избори за Народно събрание. Изборният ден започна в 6 ч. и ще приключи в 19 ч.
Избирателят ще гласува, като постави с пишещ със син цвят химикал знак “X” или “V” в квадратчето с номера на избраната от него партия или коалиция.
Ако желае, избирателят може да гласува и преференциално /с предпочитание/ – за определен кандидат от съответната листа – вдясно на бюлетината.
Отбелязването обаче само на квадратче вдясно /без да се посочи определена партия или коалиция вляво/ прави бюлетината недействителна.
Освен това не може да се отбелязват преференции за повече от един кандидат от листата, защото тогава преференцията не важи изобщо, а се зачита само гласът за кандидатската листа.
Упражняването на преференциален вот за съответен кандидат може да пренареди кандидат-депутатската листа. До такова пренареждане на листите се стигна при някои партии при избора за Европейски парламент през пролетта.
В изборното помещение при настоящия вот могат да присъстват членовете на секционната избирателна комисия, кандидати за народни представители, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, по един застъпник за една кандидатска листа, представител на медиите, наблюдатели.
При влизането си избирателят трябва да се легитимира с лична карта или паспорт. Член на комисията сверява данните му в избирателния списък. Член на комисията откъсва пред избирателя бюлетина от кочана и поставя печат на гърба й, сгъва бюлетината по указания от Централната избирателна комисия начин и я подава на гласоподавателя. Той взема бюлетината и влиза в кабината за гласуване.
След като отбележи своя вот, гласоподавателят сгъва бюлетината по начин, който не разкрива тайната на вота, но позволява да се вижда номерът в долния десен ъгъл. След това излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който сверява номера й в долния десен ъгъл с номера върху кочана. При съвпадение на номерата член на комисията откъсва по перфорацията отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в отделна кутия. Едва след това избирателят пуска своята бюлетина в урната.
Ако гласоподавателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да получи втора, но само веднъж. Сгрешената бюлетина се унищожава с надпис „Сгрешена”, подпечатва се с печата на комисията и се описва в протокола й. Сгрешената бюлетина, естествено, не участва при отчитането на изборния резултат.
Избирателите в общината са 32 913. Секционните комисии са 65 и в тях ще работят общо 537 души – 208 от ГЕРБ, 183 от БСП – Лява България, 80 от ДПС, 46 от „Атака” и по 10 от Реформаторския блок и от „България без цензура”. От общо 195 члена на ръководствата на комисиите по 65 души са представители на ГЕРБ и на БСП, 41 – на ДПС и 24 – на „Атака”. В ръководствата на комисиите няма представители на Реформаторския блок и на „България без цензура”.
Независимо от всички колебания /не лишени от логика/ и противни мнения, „Приятел” призовава – участвайте в изборите, гласувайте!

Leave a Reply