Здраве, Новини

Добра оценка за болницата

Коректно функциониране на внедрената Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015 в „МБАЛ – Самоков“ ЕООД,  показва проведеният контролен одит.
Според наблюденията на проверяващия екип служителите на лечебното заведение са направили необходимото, за да може системата да се поддържа и развива успешно. „Не са открити несъответствия в прилагането на изискванията на стандарта по качество“, отчитат одиторите.
Резултатите от проверката гарантират, че лечебното заведение отговаря на високите цели и на добрите управленски практики, въведени с ISO 9001:2015. Преценява се, че колективът на болницата подобрява качеството на предлаганите услуги и така се повишава и удовлетвореността на пациентите.

Leave a Reply