Доброволно формирование за борба с бедствия и аварии

От Община Самоков набират кандидати за създаване на доброволно формирование. Неговата цел ще бъде да съдейства за предотвратяването и овладяването на бедствия, включително пожари, и други извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
Крайният срок за подаване на заявления от кандидатите за доброволци е 30 август. От значение ще бъде и притежаваният евентуално опит от кандидата за дейност в подобни условия.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*