Новини, Шарен свят

Доброволци боядисваха училищна ограда, подобряват градската среда

Вчера, в четвъртък сутринта, учители, а и ученици, както и техни родители, приятели и познати, общински служители и самоковски граждани боядисваха на доброволни начала оградата на двора на ОУ „Христо Максимов”.
Целта бе учебното заведение да посрещне по-ведро и по-цветно своите възпитаници след два месеца, през септември.
Инициативата на „Хабитат България” бе подкрепена от Общината. Целта е да се окаже подкрепа за устойчивото развитие на града ни, като се създава и поддържа подходяща здравословна среда за обитаване, Самоков да стане по-добро място за живеене. И всичко това – чрез активното доброволно участие на организации, институции и местните жители.
Също вчера, на 11 юли, в конферентната зала на хотел „Арена” се състоя работна среща за популяризиране на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики. Особено внимание бе обърнато на темите: „Националната жилищна стратегия – общински аспекти”, „Градовете на бъдещето и иновации в планирането”, „Социални жилища в общините”, „Жилищни сгради с почти нулева консумация на енергия”, „Общински стратегии за адаптация към климатичните промени” и др.
Подобни срещи през тази година ще се състоят и в Ботевград, Горна Оряховица, Троян, Стара Загора, Симитли, Септември и други градове, които са центрове на общини.
През миналата година пък в кампанията са се включили Дупница, Кюстендил, Габрово, Търговище, Бургас и др. В информационните дни са участвали общо около 1000 специалисти и доброволци.
Habitat for Humanity работи в десетки страни по света. Родината ни – чрез „Хабитат България” – е една от тях.
По този начин страната ни и конкретно Самоковска община се включва в най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права, което е изключително важен проблем особено в градовете.
“Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, смята Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България”.
Информационният ден в Самоков бе организиран по проект, чиято цел е да активизира общественото съзнание за подкрепа и солидарност за премахване на жилищната бедност. Проектът се изпълнява от фондация „Подслон за човечеството“.

Leave a Reply