Новини, Читателски, Шарен свят

Докога ще сме без тоалетна в центъра?

Градска тоалетна в Пловдив

Отдавна е назряла необходимостта от обществена тоалетна в града ни. Преди години имаше две, но сега и двете са затворени. Те не отговаряха на никакви санитарни изисквания и правилно бяха затворени.
Нищо обаче не се направи за откриването поне на една нова тоалетна, макар че, доколкото си спомняме, от Общината обещаваха подобно нещо. Вярно е, че в автогарата има две тоалетни, но те са срещу заплащане, а и не на всеки са известни.
По новия план на Самоков, доколкото знаем, се предвижда строителството в централната част на града на модерна тоалетна. Нека сега, когато се планира бюджетът за годината, да се предвиди това строителство. Докато то обаче стане факт не е ли възможно на подходящо място в централната градска част да се монтират две химически тоалетни, които да се ползват от гражданите и от многобройните гости на града ни? В противен случай се излагаме и като туристически град.

Д. Георгиева

Leave a Reply