Новини, Шарен свят

Документи за саниране на сгради се приемат до края на декември

От Общината напомниха, че крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност е до края на 2016 г.
Досега са се приемали документи само за многофамилни жилищни сгради с над 36 самостоятелни обекта. С приетите изменения вече може да се кандидатстват и за саниране на жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно, по метода на пакетоповдигащи се плочи или едроплощен куфраж и с по-малко самостоятелни обекти, стига да са с жилищно предназначение. Може да се кандидатства вече за обновление и на многофамилни жилищни масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
От общинската администрация съобщиха още, че след провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител за саниране специално на бл. 16 в кв. „Самоково”, решението е било обжалвано от загубил кандидат пред Комисията за защита на конкуренцията. Комисията обаче е отказала да бъде започнато производство по жалбата и със спечелилия кандидат ще бъде сключен договор.
Справки във връзка с кандидатстването по програмата може да се правят в сградата на Общината, стая 418, уточниха още от местната администрация.

Leave a Reply