Долни Окол и Поповяне се благоустрояват с кът за отдих и спортна площадка

Два проекта, финансирани от ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството/, ще бъдат осъществени през т. г. в села от района.
В Долни Окол ще бъде изграден кът за отдих в бившата градинка, намираща се от северната страна на кметството. Входното пространство ще стане по-красиво с нови плочки. Ще бъде направена нова ограда, ще се ремонтират алеите, ще се поставят пейки и беседка и ще се засадят цветя и храсти.
В Поповяне на терен близо до реката ще се изгради спортна площадка, като бъдат закупени футболни врати и баскетболни кошове. Там ще се поставят и пейки, ще бъдат засадени дървета и храсти.
От Общината уточниха, че през м. г. със средства от ПУДООС са били изградени фитнес център в Доспей, екопътека в Радуил, детска площадка в Широки дол и кът за отдих в Клисура.
Отделно в общинския бюджет са предвидени 250 хил. лв. за т. нар. дребномащабни мерки по селата. Изготвя се проект за спортна площадка в Широки дол. В Рельово ще се оформи входът на селото и ще бъде направен кът за отдих. Също кът за отдих, както и детска площадка и фитнес, ще бъдат изградени в Ярлово, непосредствено до училището. В Драгушиново ще се обнови градинката в центъра, до сградата на РПК, като се сложи нова настилка на алеите и се монтират беседка и пейки.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*