Новини, Шарен свят

Домът за стари хора в Ковачевци чества 10-годишен юбилей

Десет години се навършват на 17 януари от откриването през 2004 г. на Дома за стари хора в Ковачевци. За изминалото десетилетие социалното заведение предостави подслон и грижи на много хора.
Капацитетът на дома е от 26 човека и в момента всички места са заети от 10 мъже и 16 жени, настанени в повечето случаи по трима в стая. Те са на възраст от 67 до 90 години. Повечето са от района на Самоковска община. За тях се грижат директор, социален работник, две медицински сестри, санитарки и друг персонал.
Условията тук са добри, но през изминалото време домът постоянно се модернизира и развива, за да е още по-удобно място за настанените и те да се чувстват в него в среда, близка до домашната. Основна задача на ръководството и на целия персонал начело с управителя Любомир Димов е да се осигуряват добро обслужване, хранене, отопление и качествени медицински грижи на домуващите. Наскоро домът ни се снабди и с нов подходящ автомобил.
Стремим се и да разнообразяваме ежедневието на настанените, като организираме различни изяви, посещения на състави, екскурзии. Гостуваха ни например наскоро възпитаници на известната ръководителка на състави Даниела Георгиева. През миналата година посетихме Драгалевския манастир.

Целта ни е да направим живота на настанените в дома хора по-спокоен, по-интересен и не толкова самотен. Искрено желаем те да се чувстват значими и щастливи, доколкото това е възможно.
Самото разположение на сградата в центъра на селото също допринася много в това отношение.
От името на целия колектив и на настанените в дома благодарим на ръководството на община Самоков за оказваното съдействие през годините. Признателни сме и на лекарката в селото д-р Данка Милина, която всячески ни съдейства при нужда. Всичко това ни помага да работим добре и да развиваме полезна за хората дейност.

Дора Русинова
социален работник в Дома за стари хора – Ковачевци

Leave a Reply