Новини, Шарен свят

Домът за стари хора приключи годината със 79 хил. лв. икономии

Със 79 хил. лв. икономии е приключил миналата година Домът за стари хора „Сем. д-р Калинкови”, стана ясно на работна среща, на която бе разгледан общинският проектобдюджет в сферата на социалните дейности.
Проектобюджетът на дома за тази година, заедно с преходния остатък от м. г., възлиза на 788 хил. лв.
Върнати за преработване бяха проектобюджетите на Социалния патронаж и на Центъра за социална интеграция и рехабилитация. От патронажа предложиха бюджет от около 400 хил. лв. – със 115 хил. повече от предишната година, като се аргументираха главно с повишената цена на хранителните продукти, но обосновката не бе приета.
Според финансовите експерти пропуски имало и в проектобюджета на Центъра за социална интеграция и рехабилитация. В това социално звено 9 души персонал, включително логопед, се грижат за общо 40 деца и възрастни. В крайна сметка бе решено специалисти от финансовия отдел на Общината да помогнат за изготвянето на тазгодишния бюджет на центъра.
През м. г. Общината е финансирала изпълнението на програмите за временна заетост с 93 хил. лв. Сега по различните програми работят общо 365 души. Предстои да се назначат още 110 човека. Определени средства ще са необходими за набавянето на работно облекло и инструменти за тях.

Leave a Reply