Здраве, Новини

Допълнителен шанс за млади медицински специалисти

Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София обявява допълнителен прием на документи за специалностите „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент” /държавна поръчка/ в периода 6 август – 9 септември 2019 г.
Изпитите са писмени и ще се проведат на 10 септември 2019 г.
За специалност „Медицинска сестра” – тест по етика и право
За специалност „Лекарски асистент” – тест по биология
За повече информация: http: //foz.mu-sofia.bg/

Leave a Reply