Новини, Шарен свят

Допълнителни пари за читалищата

Право на допълнителни средства ще имат всички читалища, които депозират проектите си в Министерството на културата и получат одобрение за субсидия.
Всяко читалище, което желае да получи допълнително финансиране, трябва да подготви предложението си до края на април. За ремонти се отпускат до 15 хил. лв., за библиотеките – до 5 хил. лв., за подпомагане на художествено-творческата дейност – до 15 хил. лв., за техническо оборудване и софтуер – до 5 хил. лв.
Читалищата могат да кандидатстват с един проект по не повече от две от тематичните области за финансиране. Правилата за кандидатстване и всички изискващи се документи са качени на сайта на министерството.

Leave a Reply