Новини, Образование

Допълнително финансиране на учебните заведения в Самоковска община

С постановление 170 на Министерския съвет от 11 август е одобрено допълнително финансиране на общинските училища и детски градини в Самоковска община за периода от 1 септември до 31 декември т. г. във връзка с увеличение на единния разходен стандарт за издръжката на деца и ученици.
Увеличението е общо 404 955 лв. За детските градини са предвидени 98 929 лв., а за училищата – 306 026 лв.
Средствата се разпределят по следния начин: за целодневни детски градини с деца от 2 до 4 г. – 50 803 лв., за яслени групи – 532 лв., за подготвителните целодневни групи в детските градини – 47 594 лв., за подготвителни полудневни групи в училищата – 13 104 лв., за неспециализираните училища – 215 698 лв., за Спортното училище – 11 928 лв., за професионални паралелки – 9922 лв., за вечерна форма на обучение – 7770 лв., за индивидуално обучение – 174 лв., за самостоятелна форма на обучение – 798 лв., за комбинирана форма на обучение – 196 лв., за норматив за целодневна организация за обучение на отпаднали ученици – 38 808 лв., за общежитие – 3922 лв., за ресурсна подготовка – 3532 лв.
Предстои средствата да се разпределят за всяко училище и детска градина и всяко учебно заведение да изготви анализ до колко ще стигнат тези пари за увеличение на заплатите на учителите.

Евгения Попова

Leave a Reply