Доспевската къща става музей

Музеен обект ще стане Доспевската къща на старата главна улица, под Чорбаджийската фурна.
Общината вече е спечелила проект под надслов „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство”. Средства ще се осигурят въз основа на договор  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков.
Одобреното проектно предложение е на стойност 49 755,94 лв. С тези пари ще бъдат закупени отоплителна, озвучителна и компютърна техника, етнографско обзавеждане – мебели, килими и осветителни тела.
Новото оборудване ще даде възможност в Доспевската къща да се представи експозиция на тема “Самоковска художествена школа” с оригинални картини и икони от периода на Възраждането. Там ще може да се организират и творчески ателиета, както и културни прояви –  изложби, пленери, камерни концерти и др.
Проектът ще бъде управляван от екип на Историческия музей.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*