Новини, Поздравления

До в. “Приятел”

Уважаема редакция,
Поздравяваме ви по случай юбилея!
Днес се навършват 20 години от излизането на първия брой на в. “Приятел”. През това време, в годините на прехода, вашият вестник се утвърди като трибуна на самоковци в борбата за опазване на моралните ценности на нашите съграждани и жителите на общината. Редакционният колектив и многобройните ви сътрудници отбелязват положителните страни в работата на Общината, критикуват недостатъците, дават предложения и съдействат за утвърждаване на добрите тенденции в развитието на града и района и на взаимоотношенията между хората и институциите.
От името на общинското ръководство желаем нови успехи на вестника в съвместната ни работа за по-нататъшно развитие на Самоков и цялата община!
Владимир Георгиев, кмет на община Самоков
Ирена Коцева, председател на Общинския съвет

Leave a Reply