Новини, Шарен свят

До края на юли са събрани 3.5 млн. лв. от данъци

Към края на юли от местни данъци и такси в общинската хазна са постъпили 73 % от предвидените средства съгласно годишния план – 3 496 887 лв.
Служители припомниха, че крайният срок за погасяване на първа вноска от таксата за битови отпадъци, таксата за моторни превозни средства и данък сгради изтече на 31 юли. За неплатилите вече текат лихви върху просрочените задължения. В първите дни на август от Общината са изпратили писма–покани до длъжниците с предупреждение, че ще им бъдат издадени актове.
Най-високо – 84 %, е изпълнението на годишния план за данъка върху превозните средства. Преценява се, че това се дължи и на добрата съвместна работа между Общината и полицията, както и на задължителното изискване при годишен технически преглед да се представя бележка за платени данъци.
По принцип най-сериозните приходи в местния бюджет идват от данък сгради и такса смет. На 90 % от годишния план пък възлизат приходите от туристическия данък. Преизпълнен е и показателят за приходи от административни услуги.

Leave a Reply