Новини, Шарен свят

До 15 март работодателите могат да наемат безработни

От 28 февруари започна приемът на документи от работодатели за наемане на безработни по схема „Обучение и заетост на младите хора”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Отпада ограничението за максимален брой безработни, които могат да се наемат от един работодател, поясниха от Бюрото по труда.
Стартира и изпълнението на проект с партньор КНСБ – „Шанс за работа”. 150 души – продължително безработни, безработни над 50 г., както и хора без професия и квалификация, ще бъдат обучавани за работници по озеленяването. Другият проект – „Хоризонти 2”, ще се осъществи в партньорство с КТ „Подкрепа”. По него ще се обучават за помощници в строителството 22 безработни – лица с увреждания и младежи до 29 години.
Обученията и по двата проекта започват в понеделник, на 13 март. След приключването им 10 % от ангажираните ще бъдат включени в т. нар. субсидирана заетост, а 30 % – в системата на несубсидираните работни места.

Leave a Reply