Здраве, Новини

До 26 април – само с маски

Тези дни – от 12 до 26 април, неделя, носенето на маски е задължително съгласно заповед на министъра на здравеопазването.
Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места – включително в транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, зали, на улицата, в места за услуги и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице или друго подобно средство за защита на устата и носа – кърпа или шал и пр.
В края на март здравният министър издаде подобна заповед, но на следващия ден я отмени. Сега обаче не се постъпи по същия начин.

Leave a Reply