Новини, Шарен свят

До 30 април наемодатели или наематели трябва да внесат авансов данък за първото тримесечие

Съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, при договор за наем на недвижимо или движимо имущество, когато наемодателят е физическо лице, а наемателят е предприятие, авансов данък се удържа от наемателя при плащането на всяка наемна вноска.
Удържаният данък се внася по сметката на републиканския бюджет по регистрация на наемателя до края на месеца, следващ тримесечието – 30 април, след подаване на декларация по образец – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.
Нов момент е, че за тази година авансовият данък се внася за тримесечие, до края на месеца, следващ тримесечието, а не за всеки месец, като за последното тримесечие не се удържа авансов данък.
При договор за наем между физически лица авансовият данък се внася от наемодателя в качеството му на получател на доходи от наем в срок до края на месеца, следващ тримесечието, след подаване на декларация по образец.
За последното тримесечие не се правят авансови вноски.
Самоосигуряващите се лица, които са получили доходи от граждански договори, също правят авансови вноски за тримесечието в срок до края на месеца, следващ тримесечието след подаване на декларация по образец.
Дължимият авансов данък се внася по сметката на републиканския бюджет по постоянен адрес на наемодателя или самоосигуряващото се лице.

Leave a Reply