Новини, Шарен свят

До 30 април самоосигуряващите се подават годишна декларация

Самоосигуряващите се лица, които през 2012 г. са правили вноски за Държавно обществено осигуряване, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителни вноски, трябва да подадат годишна осигурителна декларация – образец 6 в срок до 30 април 2013 г.
В нея се декларира общият размер на дължимите осигурителни и здравноосигурителни вноски за годината.
Декларацията се подава от всички самоосигуряващи се, включително и от едноличните търговци, собственици на ЕООД и съдружници в ООД, които се осигуряват като самоосигуряващи се, и от земеделските производители.

Leave a Reply