Новини, Шарен свят

До 31 юли наемодатели или наематели трябва да внесат данък за второто тримесечие

Съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, при договор за наем на недвижимо или движимо имущество, когато наемодателя е физическо лице, а наемателят е предприятие, авансов данък се удържа от наемателя при плащането на всяка наемна вноска.
Удържаният данък се внася по сметката на републиканския бюджет по регистрация на наемателя до края на месеца, следващ тримесечието – 31 юли след подаване на декларация по образец – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.
Нов момент е, че за тази година авансовият данък се внася за тримесечие, до края на месеца, следващ тримесечието, а не за всеки месец, като за последното тримесечие не се удържа авансов данък.
При договор за наем между физически лица авансовият данък се внася от наемодателя в качеството му на получател на доходи от наем в срок до края на месеца, следващ тримесечието след подаване на декларация по образец.
За последното тримесечие не се правят авансови вноски.
Самоосигуряващите се лица, които са получили доходи от граждански договори, също правят авансови вноски за тримесечието в срок до края на месеца, следващ тримесечието след подаване на декларация по образец.
Авансов данък се дължи и от земеделските производители в качеството им на самоосигуряващи се лица, включително и за получените субсидии през второто тримесечие.
Дължимият авансов данък се внася по сметката на републиканския бюджет по постоянен адрес на наемодателя или самоосигуряващото се лице.

Leave a Reply