Новини, Шарен свят

До 390 хил. лв. дават за социално предприемачество

Областният информационен център организира среща в София за представяне на процедурата „Развитие на социалното предприемачество”. Участваха работодатели, представители на предприятия и кооперации на хора с увреждания, на общини, неправителствени организациии и обучителни институции, доставчици на социални услуги. Експертите обясниха как може да се кандидатства и отговориха на многобройните въпроси.
Процедурата „Развитие на социалното предприемачество” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Предвидената безвъзмездна финансова помощ е от 50 хил. до 391 хил. лв., като няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. Общият бюджет на процедурата е 15 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 януари 2017 г.
Предоставя се възможност за създаване на ново или за развитие на вече съществуващо социално предприятие, чиято основна цел е не печалбата, а социалната услуга. Може да се кандидатства за мотивиране на хора за включване в заетост; за обучение при осигурена заетост в социални предприятия; за наставник на новонаети, за оборудване на нови работни места.
Проектите трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост до една година на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, самотни родители и др.

Leave a Reply