История, Култура, Новини, Статии, коментари

Драгушиново или шепота на преданията

Нова книга

Излезе от печат книгата на Георги Хаджийски „Драгушиново” с поетичното и тайнствено подзаглавие „Или за шепота на преданията…”
След доста финансови перипетии, както споделя авторът, родолюбивото издание все пак е факт. И то съвсем достоен.
Георги Хаджийски е историк по образование, освен че е и специалист в други области на обществените отношения. Точно това, както и опитът му като автор на други философски и социално-етични произведения, са му помогнали да подготви тази малка по обем, но много добре издържана от методологично и научно гледище книга за неговото родно село.
Още във въведението Г. Хаджийски споделя философско-историческите си виждания за смисъла на своя труд.
Книгата може да се определи като краеведческа по утвърдената терминология, но съм убеден, че тя е нещо повече от това. Разделена е на четири части: „Опит за физико-географски обзор на село Драгушиново”; „Хипотези за произхода на Драгушиново”; „История”; „Хората на Драгушиново и техните бит, родове, традиции, обичаи”.
В края, естествено, има и библиографска справка за ползваната литература при написването на книгата.
Всички части предизвикват интерес заради сериозната и задълбочена разработка и не на последно място заради уменията на автора да вниква в проблемите – исторически, географски, свързани с легенди, родови предания и т. н. Хаджийски се отнася с подчертана отговорност към книгата заради миналото, което е редно да се запомни, но и заради бъдещето. Заради паметта.
И накрая – макар и не много голяма по обем, книгата на Г. Хаджийски е добре илюстрирана с цветен снимков материал.
И съвсем накрая – тя е последна от многото краеведчески книги за отделни села в Самоковско, но заради своя реализиран научно-методологичен подход издига високо критерия за този жанр литература.
„Драгушиново или за шепота на преданията” не е книга само за драгушинци, а и за всички хора от Самоковско. В книгата има много мъдрост, история, примери, поуки.

Христо Христов

Leave a Reply