Новини, Читателски

Дъбова глава, вятърът и още нещо…

Някой беше споменал, че стърчащата метална конструкция на хълма под Дъбова глава била поставена, за да измерва скоростта и посоката на ветровете с цел потенциално поставяне на ветрогенератори.
Приближавайки Дъбова глава неотдавна и гледайки отдалече към върха, липсата както на „антената“, така и на металния фургон на пазачите ме накара да се усмихна. Но от близо гледката беше брутална.
На фона на величествената панорама към целия северен склон на Рила, точно на мястото на фургона, инвеститорите са оставили грозно сметище. Високата трева скрива повечето бетонни фундаменти на измервателното съоръжение, но не може да скрие купищата бутилки и боклуци от пребиваването на пазачите.
Изглежда, че компетентните органи, позволили проучвателната дейност, ги интересува единствено дали подобно съоръжение съществува или не. И дотолкова…
Инвеститорите, платили за всичко това, ги засяга само дали и откъде духа вятърът. И дали от това може да се изкарват пари. И дотолкова…
Пазачите също са „намазали“ – освен на невероятната панорама във всички посоки, те са се наслаждавали и на кехлибарени течности, следи от които са оставили навсякъде.
Но явно почистването на собствените боклуци /и най-вече незамърсяването!!!/ е от компетенцията на собствената ни съвест. Оказва се, че у някои от нас такава липсва…

Пантелей Симеонов

Leave a Reply