Новини, Читателски

Дървата не стигат за всички

В редакцията се получи писмо от Ана Субева, в което се поставя въпроса са снабдяването с дърва за отопление. През 2012 г. тя е била включена в списък в Общинското лесничейство, но не е получила дърва. През миналата година подала писмена молба, но отново безрезултатно. Според авторката няма добър ред за снабдяването с дърва, а още отсега трябва да се мисли за следващия отоплителен сезон.
В отговор на писмото от ръководството на Общинското лесничейство обясниха, че наистина при тях се прави списък на желаещите да получат дърва. Кандидатите през последните години обаче са много и лесничейството няма възможност да осигури исканите големи количества. Това е според ръководството и причината авторката на писмото да не получи дърва.
Разбира се, най-добрият вариант е всички записали се граждани да бъдат осигурени с гориво. Това вероятно не е напълно възможно, но явно с такъв стремеж се налага да се работи още от пролетта. Самоков е град със сурова зима, а и след като нараснаха значително цените на електричеството, въглищата и другите горива, дървата остават все пак отчасти по-приемлив вариант. Още повече, че продукцията на лесничейството, в изпълнение на социалната политика на Общината, по начало се продава на доста по-изгодни цени в сравнение с цените на дървата на другите фирми, предлагащи тази услуга.

Leave a Reply